top of page

Eis Amicale

Den 10. Abrëll 2013 ass d’Amicale «Frënn vun den Nidderaanwener Scouten» offiziell an d’Liewe geruff ginn.
Eis Amicale besteet zum gréissten Deel aus Elteren vun Kanner a Cheffen aus dem Grupp. 
Hier Missioun ass et, de Grupp moralesch, logistesch an och finanziell z' ënnerstëtzen.
Zousätzlech gräifen si eis bei groussen Aktivitéiten wei zum Beispill dem Adventsmaart oder dem Buergbrennen tatkräfteg ënnert d'Ärem. Matmaache ka jiddereen deen sech dem Grupp verbonne fillt a gewëllt ass eng Hand mat unzepaken.

bottom of page